phytogeography

phytogeography
  Study of plants and their distribution in relation to geographic factors.

Expanded glossary of Cycad terms . 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Phytogeography — Phytogeography, also called geobotany, is the branch of biogeography that is concerned with the geographic distribution of plant species, or more generally, plants. Phytogeography is concerned with all aspects of plant distribution, from the… …   Wikipedia

  • Phytogeography — Phy to*ge*og ra*phy, n. [Phyto + geography.] The geographical distribution of plants. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • phytogeography — [fīt΄ō jē äg′rə fē] n. the geography of the distribution of plant life …   English World dictionary

  • phytogeography — augalų geografija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Botanikos ir fizinės geografijos mokslo šaka, tirianti augalų rūšių ir kitų taksonominių vienetų paplitimą (arealus), jo dėsningumus, regionų rūšių derinius (florą), jų… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • phytogeography — noun Etymology: International Scientific Vocabulary Date: circa 1847 the biogeography of plants • phytogeographer noun • phytogeographical or phytogeographic adjective • phytogeographically adverb …   New Collegiate Dictionary

  • phytogeography — phytogeographer, n. phytogeographical /fuy toh jee euh graf i keuhl/, phytogeographic, adj. phytogeographically, adv. /fuy toh jee og reuh fee/, n. the science dealing with the geographical relationships of plants. [1840 50; PHYTO + GEOGRAPHY] *… …   Universalium

  • phytogeography — noun The science that studies the geographical distribution of plants; geobotany …   Wiktionary

  • phytogeography — n. geography of plants, study of the geographical distribution of plants …   English contemporary dictionary

  • phytogeography — noun the branch of botany concerned with the geographical distribution of plants. Derivatives phytogeographer noun phytogeographic adjective phytogeographical adjective …   English new terms dictionary

  • phytogeography — phy·to·geography …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”